novice aktivnosti fotogalerija gradiva povezave kontakt RSS kanali
Krajevna skupnost Šoštanj je organizacijska enota lokalne samouprave pod okriljem občine Šoštanj ter pokriva področje mesta Šoštanj z bližnjo okolico ter obmestni naselji Metleče in Družmirje. Poleg zastopanja interesov prebivalcev Krajevna skupnost Šoštanj organizira različne prireditve, upravlja otroško igrišče TRESIMIRJEV PARK in grad Šoštanj - PUSTI GRAD ter skrbi za promocijo mestnih znamenitosti.  
MESTO ŠOŠTANJ
PREDSTAVITEV KS
TRESIMIRJEV PARK
ZNAMENITOSTI
DRUGI O NAS
OPRAVLJENO DELO
Iskanje
 
Vreme

Domov >  Novice Ostale novice
  Število vseh ogledov: 6675

Okrogla miza – Predstavitev projektov s področja turizma

Avtor: Tjaša Rehar

V torek, 15. aprila, je v veliki sejni sobi upravne stavbe Občine Šoštanj potekala okrogla miza na temo turizma. Pobudnik za to okroglo mizo je bila Krajevna skupnost Šoštanj, nanjo pa smo povabili tudi ostale krajevne skupnosti, vsa turistična društva v občini, gospodarske subjekte, gostince, občinske ...

Okrogla miza – Predstavitev projektov s področja turizma

V torek, 15. aprila, je v veliki sejni sobi upravne stavbe Občine Šoštanj potekala okrogla miza na temo turizma. Pobudnik za to okroglo mizo je bila Krajevna skupnost Šoštanj, nanjo pa smo povabili tudi ostale krajevne skupnosti, vsa turistična društva v občini, gospodarske subjekte, gostince, občinske svetnike, nadzorni odbor… in tudi vse ostale, ki jih ta tema zanima. Okrogla miza je bila zelo dobro obiskana.

Uvodoma je vse prisotne pozdravil podžupan Občine Šoštanj Vojko Krneža, ki je med drugim povedal, da je cilj te okrogle mize, da turizem postane razpoznavna panoga v naši občini, vse prisotne je pozval k razpravi, dejal pa je tudi, da preko tovrstnih projektov tudi sami občani bolje spoznajo občino in njeno okolico.

Sledile so predstavitve projektov. Najprej je prihodnost turizma z občinskega stališča opisala Alenka Verbič, višja svetovalka za družbene dejavnosti na Občini Šoštanj, Kajetan Čop, direktor Zavoda za kulturo, in Miran Aplinc, član projektne skupine za Muzej usnjarstva sta predstavila le-tega, Bojan Rotovnik, predstavnik Krajevne skupnosti Šoštanj je predstavil njihove projekte, direktorica Term Topolšica Lidija Fijavž Špeh pa razvojno vizijo term. Na koncu je projekte Turistične zveze in društev v občini predstavil še predsednik zveze Peter Radoja.

V nadaljevanju so dobili besedo tudi ostali, vsi so bili zadovoljni s predstavljenimi projekti in izrazili upanje, da bodo čimprej zaživeli.

Vsi prisotni so se strinjali, da je potrebno izdelati promocijski material občine in samega mesta Šoštanj in da lahko predstavljene ideje dosežemo le s sodelovanjem vseh institucij. Okroglo mizo je zaključil podžupan Krneža, ki je poudaril, da je za razvoj turizma potrebno graditi tudi infrastrukturo.

Na kratko je prihodnost turizma z občinskega stališča opisala Alenka Verbič, višja svetovalka za družbene dejavnosti. Poudarila je, da občina želi intenzivirati razvoj turizma. V občini in tudi samem mestu je potrebno urediti sprehajalne poti, razgledne točke, oživiti romarski turizem (Sveti križ), nedeljske promenadne koncerte in pozornost javnosti usmerjati na bogato kulturno tradicijo kraja in občine.


Občina Šoštanj trenutno izvaja dva velika projekta, ki imata med drugim tudi značaj gradnje turistične infrastrukture. Eden je prenova vile Mayer in vrta, drugi pa izgradnja Muzeja usnjarstva Slovenija (Revitalizacija zgodovinskega središča Šoštanj).

Vili Mayer se bo spremenila namembnost in bo iz stanovanjskega postala muzejski objekt, prostori bodo namenjeni postavitvi stalnih muzejskih zbirk, protokolarnim dogodkom, podstrešje pa bo še naprej uporabljala Likovna sekcija Premogovnika Velenje.

O Muzeju usnjarstva Slovenije sta nekaj več povedala Kajetan Čop, direktor Zavoda za kulturo Šoštanj in Miran Aplinc, član projektne skupine za Muzej usnjarstva. Oba sta med drugim poudarila, da je bilo v zadnjem letu za Muzej usnjarstva Slovenije narejenega ogromno, kar pa ne bi bilo mogoče brez pomoči občine in posluha župana. Čop je tudi dejal, da bo muzej sodil v okvir Zavoda za kulturo, prinesel pa bo 2 – 4 nove zaposlitve.

Aplinc je več povedal o vsebini muzeja, ki bo pokrival celotno ozemlje Slovenije, saj naj bi v njem našla prostor predstavitev večina objektov, ki so se na Slovenskem ukvarjali z usnjarstvom, prav tako pa tudi obrti, povezane z usnjem (čevljarstvo, pasarstvo…) V muzeju bo predstavljena tudi predelava usnja, predvidene so delavnice, v katerih bo mogoče narediti kakšen izdelek iz usnja. Poudaril je, da bo muzej pomenil višjo kulturno ponudbo, ki bo Šoštanju povrnila značaj meščanskega mesta.

Z obema kulturnima objektoma – vilo Mayer in Muzejem usnjarstva Slovenije ter v povezavi s sosednjim Muzejem premogovništva Slovenije bi lahko privabili turiste, ki so pripravljeni raziskovati kulturno ponudbo.

Predstavnik Krajevne skupnosti Šoštanj Bojan Rotovnik, ki je okroglo mizo tudi vodil, pa je povedal, da so v krajevni skupnosti želeli na področju turizma najti predvsem vsebine, ki bi jih ponudili turistom, ki bodo prišli npr. v muzej ali že prihajajo v Terme Topolšica, da bi se v Šoštanju zadržali nekaj dlje časa. Pripravili so tudi nekaj idej oziroma projektov, s katerimi bi to dosegli. Ti projekti so: označitev mestnih znamenitosti z enotnimi tablami, organizacija množičnih prireditev, promocijski film 'Šoštanj v štirih letnih časih', predstavitvene strani mesta Šoštanj, turistična zloženka o mestu Šoštanj, promocijske razglednice, izdelati pa nameravajo tudi monografijo Šoštanja.

V krajevni skupnosti želijo k sodelovanju pri teh projektih privabiti samo Šoštanjčane, Rotovnik pa je še poudaril, da je nujno sodelovanje med različnimi institucijami.

Razvojne možnosti je predstavila tudi direktorica Term Topolšica Lidija Fijavž Špeh, ki se je najprej zahvalila občini za prilagoditev prostorskih aktov, da lahko sedaj že nemoteno tečejo postopki za izgradnjo apartmajskega naselja. V nadaljevanju je poudarila, da je prednost term predvsem lepo naravno okolje, k čemur z urejenimi hišami in vrtovi veliko pripomorejo tudi sami prebivalci Topolšice.

Predstavila je dva velika projekta, ki jih bodo izvajali v prihodnje, in sicer apartmajsko naselje z 98 posteljami, vredno 3,9 milijone evrov in bo prineslo 10 novih delovnih mest, in wellness objekt. Ta bo velik 4.700 m2 in bo med drugim kot novost v Sloveniji ponujal tudi savne za invalide. Ta projekt je ocenjen na 7,3 milijone evrov, v njem pa se predvideva 20 novih delovnih mest.

Peter Radoja, predsednik Turistične zveze Šoštanj, pa je predstavil projekte zveze oziroma društev po celotni občini, kot so: gozdna učna pot v Šentvidu, Martinčev mlin v Lajšah, kovačija v Gaberkah, Mornova zijalka, oživitev Rotovnikove jame, postavitev spominske table Družmirju… in seveda številne prireditve, sejmi… Radoja je še dodal, da moramo delati postopoma, da bomo le tako kaj dosegli.

V nadaljevanju so se v razpravo vključili tudi ostali obiskovalci, ki so vsi po vrsti pozdravili ideje, ki so bile predstavljene, in poudarili, da je nujno v Šoštanju narediti nekaj tudi na področju turizma. Podali pa so tudi nekaj konkretnih predlogov in pripomb. Franc Druks je med drugim dejal, da je za dober razvoj turizma nujno vlagati tudi v prometno infrastrukturo. Matej Kortnik je kot predstavnik Planinskega društva Šoštanj dejal, da bi si želeli pomoč pri izdaji zloženk in urejanju planinskih poti ter poudaril, da se v Šoštanju premalo zavedamo, da občina Šoštanj leži na področju Nature 2000.

Ravnateljica OŠ Šoštanj je dejala, da šoštanjski otroci hodijo na ekskurzije drugam po Sloveniji, sami pa nimajo nič ponuditi, da bi druge šole povabili k nam. Verjame, da bo Muzej usnjarstva to spremenil.

Omenjeni subjekti:
KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ
OBČINA ŠOŠTANJ
TERME TOPOLŠICA, D.D.
TURISTIČNA ZVEZA OBČINE ŠOŠTANJ
ZKŠ
V sodelovanju s Portalom sostanj.info
Na vrh