novice aktivnosti fotogalerija gradiva povezave kontakt RSS kanali
Krajevna skupnost Šoštanj je organizacijska enota lokalne samouprave pod okriljem občine Šoštanj ter pokriva področje mesta Šoštanj z bližnjo okolico ter obmestni naselji Metleče in Družmirje. Poleg zastopanja interesov prebivalcev Krajevna skupnost Šoštanj organizira različne prireditve, upravlja otroško igrišče TRESIMIRJEV PARK in grad Šoštanj - PUSTI GRAD ter skrbi za promocijo mestnih znamenitosti.  
MESTO ŠOŠTANJ
PREDSTAVITEV KS
TRESIMIRJEV PARK
ZNAMENITOSTI
DRUGI O NAS
OPRAVLJENO DELO
Iskanje
 
Vreme

Domov >  Novice Ostale novice
  Število vseh ogledov: 5364

Kmalu 100 let mesta Šoštanj

Avtor: Bojan Rotovnik

V zahodnem delu Šaleške doline se je pred več kot 800 leti pričela pisati zgodovina današnjega Šoštanja. Pot do stanja, v katerem danes živimo, zagotovo ni bila enostavna in je zaznamovana z mnogih vzponih in padci. V zavesti prebivalcev je še kako živ zadnji padec v razvoju, ko je bil skoraj 50 let Šoštanj odpisan in žrtvovan za razvoj celotne Slovenije.

Posledice tega so v okolju še danes zelo dobro vidne, a Šoštanj je preživel! In ne samo da je preživel ampak doživlja ponovni vzpon, saj se pred našimi očmi vidno spreminja in modernizira. Šoštanj postaja tudi vedno zanimivejši, tako za nas domačine kot za občasne obiskovalce. Žal v mestu Šoštanj še nimamo turističnih atrakcij, ki bi bile znane v širšem evropskem prostoru, imamo pa nekaj, kar tudi z veliko denarja ni mogoče kupiti: bogato zgodovino in dolgoletno tradicijo urbanega življenja. 

Zgodovina se vedno bolje prodaja v turistični industriji, saj smo se ljudje v zadnjih letih naveličali instant turizma v velikih hotelskih konglomeratih. Veseli smo lahko, da je tudi Šoštanj šel po poti ohranjanja in negovanja zgodovine, kajti domačini se lahko iz zgodovine marsikaj naučimo, obiskovalcem pa lahko ponudimo razlog, da nas večkrat obiščejo. Muzej usnjarstva in prenova vile Mayer sta zagotovo dva občinska projekta, ki bosta pripomogla k večji prepoznavnosti Šoštanja na turističnem zemljevidu Slovenije. A sama po sebi ne bosta dovolj, da bi lahko Šoštanj postal tudi turistično mesto, kar bi nam domačinom zagotovo pripomoglo k višjemu življenjskemu standardu. Pri tem naj poudarim, da življenjski standard ni vezan samo na finančno stanje, ampak predvsem na to, da se dobro počutimo tam, kjer bivamo. 

Nekaj obnovljenih ali na novo postavljenih znamenitosti, urejeno mesto in obilica kvalitetnih dogodkov so zagotovo recept za privabljanje obiskovalcev in za dobro počutje domačinov. A za to moramo vsi nekaj narediti. Lahko bi se ravnali v smislu starega turističnega slogana Slovenije: "Turizem smo ljudje!". V kolikor bi se tega zavedali vsi šoštanjčani, bi obogateni turistični ponudbi mesta Šoštanj dali to, kar si obiskovalci želijo: topel sprejem in ugodno počutje. Ob tem bi koristi poleg obiskovalcev zagotovo imeli tudi domačini, saj je v urejenem okolju prijaznih ljudi lepo živeti. 

Šoštanj čez dobro leto dni pričakuje zelo pomemben dogodek: 100-obletnica pridobitve mestnih pravic. Na začetku sta bila grad in cerkev, nato je nastala naselbina, ki je kmalu pridobila trške pravice, čez kar nekaj časa pa je predvsem zaradi razvoja usnjarstva 28. junija 1911 Šoštanj pridobil mestne pravice. Mestne pravice so dale Šoštanju še dodatni razvojni zagon, ki se je zaključil šele v 50. letih preteklega stoletja z razvojem Velenja, kamor so se iz Šoštanja prenesle mnoge državne institucije, kot so občina, sodišče, policija ... V času socialistične Jugoslavije mestne pravice zaradi političnih razlogov niso bile posebej poudarjene, je pa zato Državni zbor Republike Slovenije po osamosvojitvi sprejel sklep o priznanju mestnih pravic okoli 50 naseljem v Sloveniji, med drugim tudi Šoštanju. Zato lahko z vsem ponosom povemo, da živimo v mestu!

Svet Krajevne skupnosti Šoštanj se je aktivno lotil priprav na ta pomemben jubilej z več različnimi projekti. Tako visok jubilej našega mesta zagotovo ne more miniti brez posebnih dogodkov in brez novih pridobitev. Nekaj od teh vam jih predstavljamo v nadaljevanju, v prihodnjih številkah LIST-a pa sledijo podrobnejše predstavitve.

OBNOVA FASAD V STAREM MESTNEM JEDRU

Krajevna skupnost Šoštanj je v preteklih desetih letih prebarvala kar nekaj fasad v Šoštanju. Letos smo nadaljevali s projektom barvanja fasad v delno spremenjeni obliki in sicer želimo v sodelovanju z lastniki objektov na Trgu bratov Mravljakov oz. v starem mestnem jedru obnoviti fasade objektov, ki spadajo tudi med nepremičnine kulturne dediščine.

Obnovljene fasade objektov na Trgu bratov Mravljakov.

Glavni namen projekta je, da staro mestno jedro Šoštanja urejeno pričaka jubilejno leto 2011, saj bo ravno na Trgu bratov Mravljakov potekalo kar nekaj prireditev v počastitev 100. obletnice mesta. Poleg tega se bo z otvoritvijo Muzeja usnjarstva zagotovo povečal tudi obisk turistov v mestnem jedru, saj je le-to vredno ogleda.

Obnovljene fasade objektov na Trgu bratov Mravljakov.

Jeseni letošnjega leta smo uspeli prebarvati fasade na treh objektih, ki so jih lastniki predhodno pripravili za barvanje. To so objekt na Trgu bratov Mravljakov št. 9 (Društvo upokojencev Šoštanj), št. 5 (objekt Vrtačnik) in št. 2 (bivša upravna stavba Tovarne usnja Šoštanj). Barvanje fasad objektov, ki spadajo med nepremičnine kulturne dediščine v starem mestnem jedru bomo nadaljevali spomladi leta 2010.

Obnovljene fasade objektov na Trgu bratov Mravljakov.

OŽIVITEV PUSTEGA GRADU ŠOŠTANJ

Grad Šoštanj oz. Pusti grad, je dominanten objekt nad mestom Šoštanj, dobro viden praktično iz vseh smeri. Zgrajen je bil v 12. stoletju in uničen v 15. stoletju. Grajski stolp je še danes dobro ohranjen in je zagotovo eden izmed simbolov mesta Šoštanj. Leta 1998 in 1999 so na Pustem gradu potekala obnovitvena dela grajskega stolpa, da se le-ta ni porušil in arheološka izkopavanja, katerih rezultat je nekaj zelo zanimivih izkopanin. Od takrat naprej pa je Pusti grad bolj ali manj sameval in je že dokaj zaraščen stopil v letu 2009. Zaradi velikega pomena Pustega gradu za mesto Šoštanj je svet Krajevne skupnosti Šoštanj ustanovil posebno projektno skupino, ki pripravlja načrt oživitve te šoštanjske znamenitosti. Poleg priprave potrebnih načrtov in pridobivanja potrebne dokumentacije, smo spomladi organizirali čiščenje dela pobočja pod ostalinami, kar je pripomoglo k temu, da je Pusti grad ponovno postal tudi razgledna točka. V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine iz Celja je projektna skupina pripravila načrt oživitve Pustega gradu, ki bo javnosti prvič predstavljen v petek, 11. decembra 2009, ko bo v Mestni galeriji Šoštanj otvoritev razstave Pusti grad včeraj, danes, jutri! Poleg predstavitve načrta oživitve Pustega gradu bodo na ogled izkopanine zadnjih arheoloških izkopavanj, pisni viri o gradu Šoštanj ter fotografije iz preteklosti in sedanjosti. Razstava bo odprta do konca meseca decembra in vabljeni vsi, da jo obiščete.

Pusti grad.

OTROŠKO IGRIŠČE

Nad začetkom oz. zaključkom kolesarske poti pri Družmirskem jezeru je neizkoriščen in lepo urejen park, kjer bo v prihodnjem letu nastalo centralno otroško igrišče mesta Šoštanj. Dogovor z lastnikom zemljišča, Termoelektrarno Šoštanj, je že sklenjen, potrebna dokumentacija urejena, sedaj čakamo na gradbeno dovoljenje. V 1. fazi bomo postavili zaščitno ograjo in nato spomladi nadaljevali z ureditvijo otroškega igrišča na način, da ne bo potrebno odstraniti nobenega drevesa, saj ravno drevesa zelo obogatijo ta prostor. Predvidevamo, da bo novo otroško igrišče predano svojemu namenu spomladi 2010.

Prostor bodočega centralnega otroškega igrišča v Šoštanju.

KOLESARSKA POT

V preteklem mandatu je Krajevna skupnost Šoštanj izvedla projekt izgradnje kolesarske poti od Družmirskega jezera proti Velenju. Novost je bila odlično sprejeta s strani kolesarjev iz sprehajalcev, zato smo se odločili, da nadaljujemo s tem projektom. V sodelovanju z občino Šoštanj in Termoelektrarno Šoštanj bomo v kratkem uredili kolesarsko pot od Metleč do mosta pri naselju Pohrastnik, kjer bi se naj pot nadaljevala naprej proti Topolšici. Gradbeno dovoljenje je že izdano in zato izvajalci čakajo na primerno vreme, da pričnejo z deli. 

 

Kolesarska pot ob Družmirskem jezeru.

MONOGRAFIJA ŠOŠTANJA

Kot uvod v praznovanje 100. obletnice mesta Šoštanj bo Krajevna skupnost Šoštanj septembra 2010 izdala monografijo mesta Šoštanj, kjer bo objavljenih predvidoma 100 fotografij iz življenja Šoštanja v zadnjih 100 letih s poudarkom na sedanjem stanju. Poziv zainteresiranim lastnikom starih fotografij in fotografom je bil javno objavljen spomladi letos, izvedbena faza projekta pa bo zaključena poleti 2010.

ZA KONEC

V tem prispevku so bili predstavljeni večji projekti, ki jih bo svet Krajevne skupnosti Šoštanj poskušala pripraviti in izvesti v načrtovanem obsegu in zastavljenih terminskih rokih. Seveda je veliko odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev, a glede na dosedanje izkušnje upamo, da nam bo uspelo. Poleg teh večjih projektov, ki bodo vsak posebej podrobneje predstavljeni v prihodnjih številkah LIST-a, svet Krajevne skupnosti Šoštanj izvaja še veliko manjših projektov, ki prav tako zahtevajo čas in finančna sredstva. Za konec naj poudarim, da smo vsi člani sveta Krajevne skupnosti Šoštanj prostovoljci in da za svoje delo ne prejemamo nobenega plačila. Imamo pa zato zelo radi mesto Šoštanj in z velikim veseljem izvajamo projekte, ki bodo po našem mnenju izboljšali življenjski standard v mestu Šoštanj in naredili Šoštanj še privlačnejši za domačine in obiskovalce. Ali si tega ne želimo vsi?

Svet Krajevne skupnosti Šoštanj.

V sodelovanju s Portalom sostanj.info
Na vrh